(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 21325

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 26/02/2019

Giá từ: 13.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 28359

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 28/02/2019

Giá từ: 11.280.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 10605

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 06/03/2019

Giá từ: 12.880.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 28359

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/03/2019

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 28359

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/03/2019

Giá từ: 11.280.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN (Giá đã giảm 1 triệu)

4 ngày 3 đêm 7019

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/03/2019

Giá từ: 13.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 21325

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 19/03/2019

Giá từ: 13.280.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI (GIÁ ĐÃ GIẢM 1 TRIỆU)

6 ngày 5 đêm 17767

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/03/2019

Giá từ: 16.880.000đ

ĐÀI LOAN ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (Giá đã giảm 800.000vnđ)

4 ngày 3 đêm 3529

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/03/2019

Giá từ: 13.180.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 28359

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 21/03/2019

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 28359

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/03/2019

Giá từ: 11.280.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG (Giá đã giảm 1 trieu)

4 ngày 3 đêm 3529

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/03/2019

Giá từ: 13.680.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 17767

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/04/2019

Giá từ: 15.980.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 17767

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/05/2019

Giá từ: 15.980.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 17767

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/06/2019

Giá từ: 15.980.000đ

THÁI LAN: PHUKET- ĐẢO PHI PHI (khách sạn 4 sao)

4 ngày 3 đêm 12845

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 12/07/2019

Giá từ: 14.280.000đ