(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HÀ NỘI - THÁC BẢN GIỐC - HỒ BA BỂ - ẢI CHI LĂNG - LẠNG SƠN

6 ngày 5 đêm 5001

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/07/2018

Giá từ: 10.980.000đ

HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ - ĐỈNH NGÀI THẦU - CHỢ PHIÊN BẮC HÀ

5 ngày 4 đêm 7301

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/07/2018

Giá từ: 10.980.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 10371

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 26/07/2018

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 10371

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 02/08/2018

Giá từ: 11.280.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 6194

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/08/2018

Giá từ: 12.280.000đ

MALAYSIA - BRUNEI

5 ngày 4 đêm 4027

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/08/2018

Giá từ: 15.980.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 4691

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/08/2018

Giá từ: 11.480.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - DAEGU - BUSAN

6 ngày 4 đêm 3878

Số chỗ còn nhận: 2

Ngày khởi hành: 07/08/2018

Giá từ: 19.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 7370

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 3467

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 12.780.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 10371

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 09/08/2018

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 10371

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/08/2018

Giá từ: 11.280.000đ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 1614

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/08/2018

Giá từ: 13.980.000đ

HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 8018

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/08/2018

Giá từ: 18.980.000đ

HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ - ĐỈNH NGÀI THẦU - CHỢ PHIÊN BẮC HÀ

5 ngày 4 đêm 7301

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/08/2018

Giá từ: 10.980.000đ

THÁI LAN: PHUKET- ĐẢO PHI PHI

4 ngày 3 đêm 7175

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 10371

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 11.280.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 6365

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 19.980.000đ

BANGKOK - PATTAYA - KANCHANABURI NGHỈ DƯỠNG RESORT NỔI

5 ngày 4 đêm 18622

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 10.480.000đ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 4691

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 12.980.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 6194

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ

BRUNEI - KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 4027

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/08/2018

Giá từ: 16.680.000đ

HONGKONG DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 6062

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/08/2018

Giá từ: 17.680.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 10371

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/09/2018

Giá từ: 11.280.000đ

MÙA THU HÀN QUỐC : BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 8018

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/09/2018

Giá từ: 18.980.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 6365

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/09/2018

Giá từ: 19.980.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 10371

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/09/2018

Giá từ: 11.280.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 1864

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/09/2018

Giá từ: 18.980.000đ

MÙA THU HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 8018

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/09/2018

Giá từ: 18.980.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 8305

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/09/2018

Giá từ: 12.780.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 10371

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/09/2018

Giá từ: 11.280.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 6365

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 19.980.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 4 đêm 314

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/10/2018

Giá từ: 16.280.000đ