(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2957

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 30/05/2018

Giá từ: 10.980.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 7309

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 31/05/2018

Giá từ: 11.280.000đ

MALAYSIA - BRUNEI: GIẢM 700K KHI ĐĂNG KÝ

5 ngày 4 đêm 2204

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/06/2018

Giá từ: 15.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 4505

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/06/2018

Giá từ: 13.480.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 4037

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/06/2018

Giá từ: 19.980.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 7309

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/06/2018

Giá từ: 11.280.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2957

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/06/2018

Giá từ: 11.980.000đ

MYANMAR: YANGON - KYAIKHTIYO - BAGO - THANLYIN

5 ngày 4 đêm 1256

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/06/2018

Giá từ: 13.980.000đ

HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 4827

Số chỗ còn nhận: 3

Ngày khởi hành: 13/06/2018

Giá từ: 18.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 1230

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/06/2018

Giá từ: 12.780.000đ

HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ - ĐỈNH NGÀI THẦU - CHỢ PHIÊN BẮC HÀ

5 ngày 4 đêm 5487

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/06/2018

Giá từ: 10.980.000đ

HÀ NỘI - THÁC BẢN GIỐC - HỒ BA BỂ - ẢI CHI LĂNG - LẠNG SƠN

6 ngày 5 đêm 3745

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 14/06/2018

Giá từ: 10.980.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 7309

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 14/06/2018

Giá từ: 11.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 4505

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/06/2018

Giá từ: 13.480.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 7309

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/06/2018

Giá từ: 11.280.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2957

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/06/2018

Giá từ: 12.480.000đ

THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI)

6 ngày 5 đêm 8230

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/06/2018

Giá từ: 18.680.000đ

HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 4827

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 22/06/2018

Giá từ: 18.980.000đ

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 10855

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 23/06/2018

Giá từ: 17.380.000đ

THIÊN ĐƯỜNG BALI - TANAH LOT - LEMBONGAN

4 ngày 3 đêm 941

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/06/2018

Giá từ: 13.980.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 5752

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 24/06/2018

Giá từ: 11.480.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 1230

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/06/2018

Giá từ: 13.280.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 4037

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/06/2018

Giá từ: 19.980.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 7309

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/06/2018

Giá từ: 11.280.000đ

HONGKONG - DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 3755

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/06/2018

Giá từ: 16.480.000đ

ĐÀI BẮC - NGHI LAN - HOA LIÊN

4 ngày 3 đêm 1566

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/07/2018

Giá từ: 12.880.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - DAEGU - BUSAN

6 ngày 4 đêm 1925

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/07/2018

Giá từ: 18.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 4505

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/07/2018

Giá từ: 13.480.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 4037

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/07/2018

Giá từ: 19.980.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 7309

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/07/2018

Giá từ: 11.280.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2957

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/07/2018

Giá từ: 12.280.000đ

MALAYSIA - BRUNEI

5 ngày 4 đêm 2204

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/07/2018

Giá từ: 15.980.000đ

HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 4827

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/07/2018

Giá từ: 18.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 1230

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/07/2018

Giá từ: 12.780.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 7309

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/07/2018

Giá từ: 11.280.000đ

THIÊN ĐƯỜNG BALI - TANAH LOT - LEMBONGAN

4 ngày 3 đêm 941

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/07/2018

Giá từ: 13.980.000đ

MYANMAR: YANGON - KYAIKHTIYO - BAGO - THANLYIN

5 ngày 4 đêm 1256

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/07/2018

Giá từ: 13.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 4505

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/07/2018

Giá từ: 13.480.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 7309

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/07/2018

Giá từ: 11.280.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - DAEGU - BUSAN

6 ngày 4 đêm 1925

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/07/2018

Giá từ: 18.980.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2957

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/07/2018

Giá từ: 12.280.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 681

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/07/2018

Giá từ: 18.980.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 3013

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/07/2018

Giá từ: 11.980.000đ

HÀ NỘI - THÁC BẢN GIỐC - HỒ BA BỂ - ẢI CHI LĂNG - LẠNG SƠN

6 ngày 5 đêm 3745

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/07/2018

Giá từ: 10.980.000đ

HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ - ĐỈNH NGÀI THẦU - CHỢ PHIÊN BẮC HÀ

5 ngày 4 đêm 5487

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/07/2018

Giá từ: 10.980.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 4037

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/07/2018

Giá từ: 19.980.000đ

HONGKONG DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 3755

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/07/2018

Giá từ: 17.180.000đ

THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI)

6 ngày 5 đêm 8230

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/07/2018

Giá từ: 18.680.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 717

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/08/2018

Giá từ: 18.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 4505

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 4037

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 02/08/2018

Giá từ: 19.980.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2957

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/08/2018

Giá từ: 12.280.000đ

MALAYSIA - BRUNEI

5 ngày 4 đêm 2204

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/08/2018

Giá từ: 15.980.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 3013

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/08/2018

Giá từ: 11.480.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - DAEGU - BUSAN

6 ngày 4 đêm 1925

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/08/2018

Giá từ: 19.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 1230

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 12.780.000đ

HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 4827

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/08/2018

Giá từ: 18.980.000đ

HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ - ĐỈNH NGÀI THẦU - CHỢ PHIÊN BẮC HÀ

5 ngày 4 đêm 5487

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/08/2018

Giá từ: 10.980.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 4037

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 19.980.000đ

BANGKOK - PATTAYA - 1 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG TẠI RESORT NỔI KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 12957

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 10.480.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2957

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ

BRUNEI - KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 2204

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/08/2018

Giá từ: 16.680.000đ

HÀN QUỐC : BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 4827

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/09/2018

Giá từ: 18.980.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 4037

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/09/2018

Giá từ: 19.980.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 848

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/09/2018

Giá từ: 18.980.000đ

HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 4827

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/09/2018

Giá từ: 18.980.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 5752

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/09/2018

Giá từ: 12.480.000đ

ĐÀI BẮC - NGHI LAN - HOA LIÊN

4 ngày 3 đêm 1566

Số chỗ còn nhận: 1

Ngày khởi hành: 16/09/2018

Giá từ: 12.480.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 4037

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 19.980.000đ