(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 14167

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/09/2018

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - THÁC BẢN GIỐC - HỒ BA BỂ - ẢI CHI LĂNG - LẠNG SƠN

6 ngày 5 đêm 6618

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/09/2018

Giá từ: 10.980.000đ

HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ - ĐỈNH NGÀI THẦU - CHỢ PHIÊN BẮC HÀ

5 ngày 4 đêm 9669

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/09/2018

Giá từ: 10.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 6121

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/09/2018

Giá từ: 13.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 14167

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 14167

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 04/10/2018

Giá từ: 11.280.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN (Giảm 500.000vnđ/khách khi đăng ký nhóm từ 4-5 khách)

4 ngày 3 đêm 1577

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/10/2018

Giá từ: 11.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 9750

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/10/2018

Giá từ: 13.280.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2223

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 10/10/2018

Giá từ: 12.680.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 14167

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 11/10/2018

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 14167

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 18/10/2018

Giá từ: 11.280.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 4 đêm 2639

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 19/10/2018

Giá từ: 16.280.000đ

HÀN QUỐC : GANGWON - SEOUL - NAMI - THÁP NAM SAN

6 ngày 4 đêm 1254

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 20/10/2018

Giá từ: 19.680.000đ

HÀ NỘI - THÁC BẢN GIỐC - HỒ BA BỂ - ẢI CHI LĂNG - LẠNG SƠN

6 ngày 5 đêm 6618

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/10/2018

Giá từ: 10.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 9750

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/10/2018

Giá từ: 13.280.000đ

HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ - ĐỈNH NGÀI THẦU - CHỢ PHIÊN BẮC HÀ

5 ngày 4 đêm 9669

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/10/2018

Giá từ: 10.980.000đ

WTA003 - HONGKONG - HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ẨM THƯC, VĂN HOÁ HONGKONG

4 ngày 3 đêm 754

Số chỗ còn nhận: 2

Ngày khởi hành: 25/10/2018

Giá từ: 14.980.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 14167

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 25/10/2018

Giá từ: 11.280.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 1027

Số chỗ còn nhận: 3

Ngày khởi hành: 25/10/2018

Giá từ: 12.480.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2223

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/10/2018

Giá từ: 12.680.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 14167

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 11.280.000đ

WTA003 - HONGKONG - HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ẨM THƯC, VĂN HOÁ HONGKONG

4 ngày 3 đêm 754

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 14.980.000đ

HONGKONG DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 9681

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 15.980.000đ

HONGKONG - 1 NGÀY TỰ DO

4 ngày 3 đêm 9681

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 14.180.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 14167

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/11/2018

Giá từ: 11.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 9750

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/11/2018

Giá từ: 13.280.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2223

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/11/2018

Giá từ: 12.680.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 1027

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/11/2018

Giá từ: 12.480.000đ

HÀN QUỐC : GANGWON - SEOUL - NAMI

5 ngày 3 đêm 721

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/11/2018

Giá từ: 16.680.000đ

HÀ NỘI - SAPA - Y TÝ - ĐỈNH NGÀI THẦU - CHỢ PHIÊN BẮC HÀ

5 ngày 4 đêm 9669

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/11/2018

Giá từ: 10.980.000đ

WTA004 - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 310

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/11/2018

Giá từ: 11.680.000đ

WTA004 - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 310

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 02/12/2018

Giá từ: 11.680.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 9750

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/12/2018

Giá từ: 13.280.000đ

HONGKONG DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 9681

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/12/2018

Giá từ: 15.980.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2223

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/12/2018

Giá từ: 12.680.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 1027

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/12/2018

Giá từ: 12.480.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 2223

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/12/2018

Giá từ: 12.880.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 1577

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/12/2018

Giá từ: 11.980.000đ