(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22625

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 15/11/2018

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20637

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22625

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 4.080.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

4 ngày 3 đêm 10234

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 4.780.000đ

PHAN THIẾT - BÀU TRẮNG - TRANH CÁT PHI LONG

3 ngày 2 đêm 11242

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/11/2018

Giá từ: 2.680.000đ

MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI: CHÂU ĐỐC - NÚI CẤM - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

2 ngày 2 đêm 6069

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/11/2018

Giá từ: 2.280.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 8574

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 1.980.000đ

PHAN THIẾT LÂU ĐÀI RƯỢU VANG - CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT

2 ngày 1 đêm 9257

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 2.280.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ: SÔNG TIỀN - CỒN PHỤNG - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - MỸ KHÁCH - CÁI BÈ

2 ngày 1 đêm 8003

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 1.860.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 17615

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 1.980.000đ

VỀ MIỀN KÝ ỨC TÂY ĐÔ: CÙ LAO TÂN LỘC - LUNG CỘT CẦU - PHONG ĐIỀN

2 ngày 1 đêm 8160

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 1.980.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20637

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 29/11/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22625

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/11/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20637

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 06/12/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22625

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 06/12/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20637

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 13/12/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22625

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 13/12/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20637

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/12/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22625

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 20/12/2018

Giá từ: 4.080.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

4 ngày 3 đêm 10234

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 20/12/2018

Giá từ: 4.780.000đ

MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI: CHÂU ĐỐC - NÚI CẤM - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

2 ngày 2 đêm 6069

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/12/2018

Giá từ: 2.280.000đ

PHAN THIẾT - BÀU TRẮNG - TRANH CÁT PHI LONG

3 ngày 2 đêm 11242

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/12/2018

Giá từ: 2.680.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 8574

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 1.980.000đ

PHAN THIẾT LÂU ĐÀI RƯỢU VANG - CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT

2 ngày 1 đêm 9257

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 2.280.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ: SÔNG TIỀN - CỒN PHỤNG - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - MỸ KHÁCH - CÁI BÈ

2 ngày 1 đêm 8003

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 1.680.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 17615

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 1.980.000đ

VỀ MIỀN KÝ ỨC TÂY ĐÔ: CÙ LAO TÂN LỘC - LUNG CỘT CẦU - PHONG ĐIỀN

2 ngày 1 đêm 8160

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 1.980.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22625

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 10/01/2019

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20637

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 10/01/2019

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20637

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 17/01/2019

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20637

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/01/2019

Giá từ: 4.180.000đ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - TRÀ VINH

4 ngày 3 đêm 10588

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/01/2019

Giá từ: 3.680.000đ

VỀ MIỀN KÝ ỨC TÂY ĐÔ: CÙ LAO TÂN LỘC - LUNG CỘT CẦU - PHONG ĐIỀN

2 ngày 1 đêm 8160

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 26/01/2019

Giá từ: 1.980.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20637

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/02/2019

Giá từ: 4.180.000đ