(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 37145

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/05/2019

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 38255

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 09/05/2019

Giá từ: 4.080.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 38255

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/05/2019

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 37145

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/05/2019

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 37145

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/05/2019

Giá từ: 4.180.000đ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - TRÀ VINH (TOUR DÀNH CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

4 ngày 3 đêm 18250

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/05/2019

Giá từ: 3.680.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 38255

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/05/2019

Giá từ: 4.080.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN (TOUR DÀNH CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

4 ngày 3 đêm 17770

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/05/2019

Giá từ: 4.780.000đ

PHAN THIẾT - BÀU TRẮNG - TRANH CÁT PHI LONG (TOUR DÀNH RIÊNG CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

3 ngày 2 đêm 19123

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/05/2019

Giá từ: 2.680.000đ

PHAN THIẾT LÂU ĐÀI RƯỢU VANG - CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT (TOUR DÀNH RIÊNG CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

2 ngày 1 đêm 17558

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/05/2019

Giá từ: 2.280.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ (TOUR DÀNH RIÊNG CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

2 ngày 1 đêm 16005

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/05/2019

Giá từ: 1.860.000đ

VỀ MIỀN KÝ ỨC TÂY ĐÔ: CÙ LAO TÂN LỘC - LUNG CỘT CẦU (TOUR DÀNH RIÊNG CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

2 ngày 1 đêm 18132

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/05/2019

Giá từ: 1.980.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 38255

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 30/05/2019

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 37145

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 30/05/2019

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 37145

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 06/06/2019

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 38255

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 06/06/2019

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 37145

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 13/06/2019

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 38255

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 13/06/2019

Giá từ: 4.080.000đ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - TRÀ VINH (TOUR DÀNH CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

4 ngày 3 đêm 18250

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 20/06/2019

Giá từ: 3.680.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 37145

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 20/06/2019

Giá từ: 4.180.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN (TOUR DÀNH CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

4 ngày 3 đêm 17770

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/06/2019

Giá từ: 4.780.000đ

ĐÀ LẠT: THÁC DAMBRI - NHÀ THỜ DOMAINE de MARIE - BẢO TÀNG 3D - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM (TOUR DÀNH RIÊNG CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

4 ngày 3 đêm 18165

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 20/06/2019

Giá từ: 4.380.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 38255

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/06/2019

Giá từ: 4.080.000đ

PHAN THIẾT LÂU ĐÀI RƯỢU VANG - CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT (TOUR DÀNH RIÊNG CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

2 ngày 1 đêm 17558

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/06/2019

Giá từ: 2.280.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ (TOUR DÀNH RIÊNG CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

2 ngày 1 đêm 16005

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/06/2019

Giá từ: 1.680.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 38255

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/06/2019

Giá từ: 4.080.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 38255

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 04/07/2019

Giá từ: 4.080.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN (TOUR DÀNH CHO NHÓM TRÊN 15 KHÁCH)

4 ngày 3 đêm 17770

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/07/2019

Giá từ: 4.780.000đ