(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 30355

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 28/02/2019

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 30355

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/03/2019

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 30355

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/03/2019

Giá từ: 4.180.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

4 ngày 3 đêm 14862

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/03/2019

Giá từ: 4.780.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ: SÔNG TIỀN - CỒN PHỤNG - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - MỸ KHÁCH - CÁI BÈ

2 ngày 1 đêm 12814

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/03/2019

Giá từ: 1.680.000đ

PHAN THIẾT - BÀU TRẮNG - TRANH CÁT PHI LONG

3 ngày 2 đêm 16041

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/03/2019

Giá từ: 2.680.000đ

PHAN THIẾT LÂU ĐÀI RƯỢU VANG - CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT

2 ngày 1 đêm 14405

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 30/03/2019

Giá từ: 2.280.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 23126

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 30/03/2019

Giá từ: 1.980.000đ

VỀ MIỀN KÝ ỨC TÂY ĐÔ: CÙ LAO TÂN LỘC - LUNG CỘT CẦU - PHONG ĐIỀN

2 ngày 1 đêm 14389

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 30/03/2019

Giá từ: 1.980.000đ

PHAN THIẾT - BÀU TRẮNG - TRANH CÁT PHI LONG

3 ngày 2 đêm 16041

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/04/2019

Giá từ: 2.680.000đ