(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 8277

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 31/05/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 31/05/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 8277

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/06/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/06/2018

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 14/06/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 8277

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 14/06/2018

Giá từ: 4.080.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 8277

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 14/06/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/06/2018

Giá từ: 4.180.000đ

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ

4 ngày 3 đêm 4996

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/06/2018

Giá từ: 4.380.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 8277

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/06/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN

3 ngày 2 đêm 1545

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/06/2018

Giá từ: 3.280.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 3015

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/06/2018

Giá từ: 1.980.000đ

PHAN THIẾT LÂU ĐÀI RƯỢU VANG - CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT

2 ngày 1 đêm 2435

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/06/2018

Giá từ: 2.280.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ

2 ngày 1 đêm 1635

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/06/2018

Giá từ: 1.860.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/06/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 8277

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/06/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - TRÀ VINH

4 ngày 3 đêm 4030

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/06/2018

Giá từ: 3.680.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

4 ngày 3 đêm 4220

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/06/2018

Giá từ: 4.380.000đ

PHAN THIẾT - BÀU TRẮNG - TRANH CÁT PHI LONG

3 ngày 2 đêm 5013

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/06/2018

Giá từ: 2.680.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/07/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 8277

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/07/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 12/07/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 8277

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/07/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 19/07/2018

Giá từ: 4.180.000đ

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ

4 ngày 3 đêm 4996

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 19/07/2018

Giá từ: 4.380.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 8277

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/07/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN

3 ngày 2 đêm 1545

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 20/07/2018

Giá từ: 3.280.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 3015

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/07/2018

Giá từ: 1.980.000đ

PHAN THIẾT LÂU ĐÀI RƯỢU VANG - CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT

2 ngày 1 đêm 2435

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/07/2018

Giá từ: 2.280.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ

2 ngày 1 đêm 1635

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/07/2018

Giá từ: 1.680.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 9724

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/07/2018

Giá từ: 1.980.000đ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - TRÀ VINH

4 ngày 3 đêm 4030

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 26/07/2018

Giá từ: 3.680.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 26/07/2018

Giá từ: 4.180.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

4 ngày 3 đêm 4220

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 26/07/2018

Giá từ: 4.380.000đ

PHAN THIẾT - BÀU TRẮNG - TRANH CÁT PHI LONG

3 ngày 2 đêm 5013

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/07/2018

Giá từ: 2.680.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 02/08/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 8277

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 02/08/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 09/08/2018

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 7350

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/08/2018

Giá từ: 4.180.000đ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - TRÀ VINH

4 ngày 3 đêm 4030

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 3.680.000đ

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ

4 ngày 3 đêm 4996

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 4.380.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

4 ngày 3 đêm 4220

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 4.380.000đ

PHAN THIẾT - BÀU TRẮNG - TRANH CÁT PHI LONG

3 ngày 2 đêm 5013

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/08/2018

Giá từ: 2.680.000đ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN

3 ngày 2 đêm 1545

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/08/2018

Giá từ: 3.280.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 3015

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 1.980.000đ

PHAN THIẾT LÂU ĐÀI RƯỢU VANG - CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT

2 ngày 1 đêm 2435

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 2.280.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ

2 ngày 1 đêm 1635

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 1.680.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 9724

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 1.980.000đ

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ

4 ngày 3 đêm 4996

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 20/09/2018

Giá từ: 4.380.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 9724

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/09/2018

Giá từ: 1.980.000đ

PHAN THIẾT LÂU ĐÀI RƯỢU VANG - CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT

2 ngày 1 đêm 2435

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/09/2018

Giá từ: 2.280.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 3015

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/09/2018

Giá từ: 1.980.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

4 ngày 3 đêm 4220

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 4.780.000đ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN

3 ngày 2 đêm 1545

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/09/2018

Giá từ: 3.280.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 9724

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/10/2018

Giá từ: 1.980.000đ