(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 8139

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 12/12/2018

Giá từ: 26.880.000đ

HÀN QUỐC: GANGWON - TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT - SEOUL - LOTTE WORLD - INCHEON

6 ngày 4 đêm 1643

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 22/12/2018

Giá từ: 20.980.000đ

HÀN QUỐC: GANGWON - TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT - SEOUL - LOTTE WORLD

5 ngày 3 đêm 1326

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 22.980.000đ

PHILIPPINES :MANILA - CEBU (M2 TẾT)

5 ngày 4 đêm 71

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/02/2019

Giá từ: 26.680.000đ

TẾT KỶ HỢI - HÀN QUỐC (M4): GANGWON - SEOUL - LOTTE WORLD

4 ngày 3 đêm 141

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/02/2019

Giá từ: 26.980.000đ