(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

ÚC : SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 609

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 21/11/2018

Giá từ: 49.980.000đ

BHUTAN : PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER’S NEST

5 ngày 4 đêm 11502

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 49.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - NHẬT BẢN (M1): OSAKA - KYOTO - GIFU - FUJI - KHU TRƯỢT TUYẾT FUJITEN - TOKYO

6 ngày 5 đêm 94

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/02/2019

Giá từ: 49.980.000đ

TẾT KỶ HỢI - BHUTAN (M2): PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER'S NEST

5 ngày 4 đêm 41

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/02/2019

Giá từ: 43.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - NHẬT BẢN (M2): OSAKA - KYOTO - FUJI - KHU TRƯỢT TUYẾT FUJITEN - TOKYO

5 ngày 4 đêm 87

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/02/2019

Giá từ: 46.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - NHẬT BẢN (M3): TOKYO - FUJI - KHU TRƯỢT TUYẾT FUJITEN - KYOTO - OSAKA

7 ngày 4 đêm 29

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/02/2019

Giá từ: 48.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - NHẬT BẢN (M4): TOKYO - FUJI - KHU TRƯỢT TUYẾT FUJITEN - KYOTO - OSAKA

5 ngày 4 đêm 24

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/02/2019

Giá từ: 45.680.000đ

TẾT KỶ HỢI - BHUTAN (M7): PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER'S NEST

5 ngày 4 đêm 21

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/02/2019

Giá từ: 41.680.000đ

TẾT KỶ HỢI - BHUTAN (12AL) THAM GIA LỄ HỘI TSECHU: PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER'S NEST

5 ngày 4 đêm 21

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/02/2019

Giá từ: 42.680.000đ