(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MAURITIUS: QUỐC ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG

6 ngày 4 đêm 2417

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 28/07/2018

Giá từ: 45.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - BALLARAT - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 6970

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 49.980.000đ

BAY THẲNG ĐẾN BHUTAN: PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER’S NEST

5 ngày 4 đêm 8299

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 45.680.000đ

ẤN ĐỘ: DHARAMSALA - NEW DELHI - NGHE ĐỨC DALAI LAMA THỨ 14 THUYẾT GIẢNG (chỉ nhận đăng ký trước ngày 15/07/2018)

10 ngày 8 đêm 2601

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/09/2018

Giá từ: 42.980.000đ

TOUR ÚC : SYDNEY - BRISBANE - GOLD COAST

6 ngày 4 đêm 150

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/10/2018

Giá từ: 49.980.000đ

TOUR ÚC : MELBOURNE - HOBART - TASMANIA

6 ngày 4 đêm 154

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/10/2018

Giá từ: 49.980.000đ

TOUR ÚC : SYDNEY - BRISBANE - GOLD COAST

6 ngày 4 đêm 150

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 12/11/2018

Giá từ: 49.980.000đ

TOUR ÚC : MELBOURNE - HOBART - TASMANIA

6 ngày 4 đêm 154

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/11/2018

Giá từ: 49.980.000đ

TOUR ÚC : SYDNEY - BRISBANE - GOLD COAST

6 ngày 4 đêm 150

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/12/2018

Giá từ: 49.980.000đ

TOUR ÚC : MELBOURNE - HOBART - TASMANIA

6 ngày 4 đêm 154

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/12/2018

Giá từ: 49.980.000đ