(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

CHÂU ÂU: THU VÀNG NƯỚC Ý - MILAN - VENICE - BOLOGNA - SAN MARINO - ROME - VATICAN (GIẢM NGAY 1.5Tr khi đăng ký trước 31/7)

8 ngày 5 đêm 1108

Số chỗ còn nhận: 2

Ngày khởi hành: 21/10/2017

Giá từ: 49.980.000đ

SẮC THU NHẬT BẢN: TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - KOBE

7 ngày 6 đêm 1231

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/09/2017

Giá từ: 39.880.000đ

NHẬT BẢN: TOKYO - HITACHI PARK - NÚI PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - KOBE

7 ngày 5 đêm 372

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/10/2017

Giá từ: 41.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP (PARIS - GIVERNY - TOURS - BLOIS MONT SAINT MICHEL)

7 ngày 4 đêm 273

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 24/10/2017

Giá từ: 47.980.000đ

DHARAMSALA - NEW DELHI - NGHE THUYẾT GIẢNG CỦA ĐỨC DALAI LAMA

11 ngày 9 đêm 697

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 26/08/2017

Giá từ: 49.880.000đ