(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

NHẬT BẢN LỄ 30/04: MÙA HOA TỬ ĐẰNG - OSAKA - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO

6 ngày 5 đêm 1959

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 28/04/2019

Giá từ: 47.880.000đ

MÙA HÈ NHẬT BẢN : OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO - DISNEYLAND

6 ngày 4 đêm 2314

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/05/2019

Giá từ: 45.880.000đ

NHẬT BẢN - 6N5Đ: OSAKA - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO

6 ngày 4 đêm 977

Số chỗ còn nhận: 2

Ngày khởi hành: 26/05/2019

Giá từ: 41.880.000đ

TRẢI NGHIỆM MÙA HOA HỒNG - BHUTAN: PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER'S NEST

5 ngày 4 đêm 4163

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/06/2019

Giá từ: 43.680.000đ

ÚC TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT : SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE - MT BULLER

7 ngày 5 đêm 3308

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/06/2019

Giá từ: 49.880.000đ

NHẬT BẢN - 6N5Đ: TOKYO - FUJI - KYOTO - OSAKA

6 ngày 4 đêm 3231

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/06/2019

Giá từ: 41.880.000đ

NHẬT BẢN LỄ HỘI HOA LAVENDER - 6N5Đ:OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - TOKYO

6 ngày 5 đêm 10658

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/06/2019

Giá từ: 41.880.000đ

NHẬT BẢN LỄ HỘI HOA LAVENDER - 6N5Đ:OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - TOKYO

6 ngày 5 đêm 10658

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/07/2019

Giá từ: 41.880.000đ

ÚC TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT : SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE - MT BULLER

7 ngày 5 đêm 3308

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/07/2019

Giá từ: 49.880.000đ

ÚC TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT : SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE - MT BULLER

7 ngày 5 đêm 3308

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/08/2019

Giá từ: 49.880.000đ