(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TOUR MỚI: KHÁM PHÁ KENYA MÙA CÁC LOÀI DI TRÚ - NAIROBI - SERENA MOUNTAIN - NAKURU - MAASAI MARA

8 ngày 5 đêm 5362

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 22/07/2018

Giá từ: 83.880.000đ

HOA KỲ: HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 5864

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/07/2018

Giá từ: 64.980.000đ

HOA KỲ: HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 5864

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 17/08/2018

Giá từ: 64.980.000đ

TOUR MỚI: KHÁM PHÁ KENYA MÙA CÁC LOÀI DI TRÚ - NAIROBI - SERENA MOUNTAIN - NAKURU - MAASAI MARA

8 ngày 5 đêm 5362

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/08/2018

Giá từ: 81.880.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 3822

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/08/2018

Giá từ: 52.880.000đ

TOUR MỚI PHÁP: NICE - CANNES - LÀNG CỔ EZE - MONACO - MONTE CARLO - PARIS - ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG SEINE

8 ngày 5 đêm 1641

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/08/2018

Giá từ: 58.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 7854

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/08/2018

Giá từ: 88.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

7 ngày 4 đêm 9951

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/08/2018

Giá từ: 59.980.000đ

HY LẠP: ATHENS - DELPHI - METEORA - SANTORINI

8 ngày 6 đêm 1484

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/08/2018

Giá từ: 82.880.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - UNIVERSAL STUDIO

7 ngày 4 đêm 5915

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 02/09/2018

Giá từ: 56.880.000đ

TOUR MỚI PHÁP: NICE - CANNES - LÀNG CỔ EZE - MONACO - MONTE CARLO - PARIS - ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG SEINE

8 ngày 5 đêm 1641

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 09/09/2018

Giá từ: 58.980.000đ

CANADA MÙA LÁ ĐỎ: VANCOUVER - VICTORIA - MONTREAL - QUEBEC - OTTAWA - NIAGARA - TORONTO

11 ngày 10 đêm 4993

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 11/09/2018

Giá từ: 96.880.000đ

CANADA: TORONTO - NIAGARA - THOUSAND ISLAND - OTTAWA - MONTREAL

8 ngày 5 đêm 1857

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 11/09/2018

Giá từ: 76.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 6970

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/09/2018

Giá từ: 52.880.000đ

NGA: MOSCOW - SERGIYEV POSAD - SAINT PETERSBURG

8 ngày 6 đêm 1302

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 13/09/2018

Giá từ: 62.980.000đ

TOUR MỚI: KHÁM PHÁ KENYA MÙA CÁC LOÀI DI TRÚ - NAIROBI - SERENA MOUNTAIN - NAKURU - MAASAI MARA

8 ngày 5 đêm 5362

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/09/2018

Giá từ: 79.680.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 3822

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 18/09/2018

Giá từ: 56.880.000đ

HY LẠP: ATHENS - DELPHI - METEORA - SANTORINI

8 ngày 6 đêm 1484

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/09/2018

Giá từ: 82.880.000đ

BẮC ÂU: THỤY ĐIỂN- NAUY- ĐAN MẠCH

8 ngày 5 đêm 6449

Số chỗ còn nhận: 1

Ngày khởi hành: 21/09/2018

Giá từ: 59.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 11099

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/09/2018

Giá từ: 63.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

11 ngày 8 đêm 2751

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/09/2018

Giá từ: 78.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 7854

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/09/2018

Giá từ: 83.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

7 ngày 4 đêm 9951

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/09/2018

Giá từ: 59.980.000đ

ĐÔNG TÂY ÂU: THỤY SĨ - LIECHTENSTEIN - ĐỨC - ÁO - CZECH - SLOVAKIA - HUNGARY

10 ngày 7 đêm 10550

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/09/2018

Giá từ: 69.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 7261

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/09/2018

Giá từ: 86.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE " LỄ HỘI HOA FLORIADE "

7 ngày 5 đêm 6970

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 52.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C (KẾT HỢP THĂM THÂN)

7 ngày 4 đêm 9951

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/10/2018

Giá từ: 56.880.000đ

CANADA MÙA LÁ ĐỎ: VANCOUVER - VICTORIA - MONTREAL - QUEBEC - OTTAWA - NIAGARA - TORONTO

11 ngày 10 đêm 4993

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 93.880.000đ

CANADA: TORONTO - NIAGARA - THOUSAND ISLAND - OTTAWA - MONTREAL

8 ngày 5 đêm 1857

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 73.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE " LỄ HỘI HOA FLORIADE "

7 ngày 5 đêm 6970

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 53.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - BOSTON - THÁC NIAGARA - PITTSBURGH - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

9 ngày 7 đêm 2212

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 10/10/2018

Giá từ: 76.880.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 1701

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 10/10/2018

Giá từ: 59.880.000đ

ĐÔNG TÂY ÂU: THỤY SĨ - LIECHTENSTEIN - ĐỨC - ÁO - CZECH - SLOVAKIA - HUNGARY

10 ngày 7 đêm 10550

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 10/10/2018

Giá từ: 72.980.000đ

CHÂU ÂU: THỤY SỸ - Ý

10 ngày 7 đêm 4868

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 12/10/2018

Giá từ: 62.880.000đ

BẮC ÂU: THỤY ĐIỂN- NAUY- ĐAN MẠCH

8 ngày 5 đêm 6449

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/10/2018

Giá từ: 59.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 11099

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/10/2018

Giá từ: 63.980.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C (KẾT HỢP THĂM THÂN)

7 ngày 4 đêm 9951

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/10/2018

Giá từ: 56.880.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 3822

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/10/2018

Giá từ: 59.880.000đ

HY LẠP: ATHENS - DELPHI - METEORA - SANTORINI

8 ngày 6 đêm 1484

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/10/2018

Giá từ: 81.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE " LỄ HỘI HOA FLORIADE "

7 ngày 5 đêm 6970

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/10/2018

Giá từ: 55.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

11 ngày 8 đêm 2751

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/10/2018

Giá từ: 78.880.000đ

ĐÔNG TÂY ÂU: THỤY SĨ - LIECHTENSTEIN - ĐỨC - ÁO - CZECH - SLOVAKIA - HUNGARY

10 ngày 7 đêm 10550

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/10/2018

Giá từ: 69.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 7854

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/10/2018

Giá từ: 79.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 11099

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/10/2018

Giá từ: 63.980.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - UNIVERSAL STUDIO

7 ngày 4 đêm 5915

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/10/2018

Giá từ: 56.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 7261

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/10/2018

Giá từ: 86.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - BOSTON - THÁC NIAGARA - PITTSBURGH - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

9 ngày 7 đêm 2212

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/11/2018

Giá từ: 76.880.000đ

CANADA: TORONTO - NIAGARA - THOUSAND ISLAND - OTTAWA - MONTREAL

8 ngày 5 đêm 1857

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/11/2018

Giá từ: 73.880.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 1701

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/11/2018

Giá từ: 59.880.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 3822

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 12/11/2018

Giá từ: 59.880.000đ

HY LẠP: ATHENS - DELPHI - METEORA - SANTORINI

8 ngày 6 đêm 1484

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 14/11/2018

Giá từ: 81.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 7854

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 79.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 7261

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 86.880.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - UNIVERSAL STUDIO

7 ngày 4 đêm 5915

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 56.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 11099

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 63.980.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 1701

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/12/2018

Giá từ: 61.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 7854

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/12/2018

Giá từ: 88.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 7261

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/12/2018

Giá từ: 96.880.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - LOS ANGELES

7 ngày 4 đêm 5915

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 17/12/2018

Giá từ: 58.880.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 3822

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 18/12/2018

Giá từ: 62.880.000đ

HY LẠP: ATHENS - DELPHI - METEORA - SANTORINI

8 ngày 6 đêm 1484

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 18/12/2018

Giá từ: 85.880.000đ