(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HOA KỲ ĐÔNG TÂY : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES

11 ngày 8 đêm 24180

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/05/2019

Giá từ: 81.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

11 ngày 8 đêm 16676

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/06/2019

Giá từ: 78.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 3852

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/06/2019

Giá từ: 64.980.000đ

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 5 đêm 3271

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/06/2019

Giá từ: 71.880.000đ

BẮC ÂU: THỤY ĐIỂN- NAUY- ĐAN MẠCH

8 ngày 5 đêm 18521

Số chỗ còn nhận: 2

Ngày khởi hành: 13/06/2019

Giá từ: 64.980.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - UNIVERSAL

7 ngày 4 đêm 20862

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/06/2019

Giá từ: 53.880.000đ

NGA: ĐÊM TRẮNG MOSCOW - SAINT PETERSBURG

8 ngày 6 đêm 6138

Số chỗ còn nhận: 7

Ngày khởi hành: 24/06/2019

Giá từ: 63.980.000đ

ĐÔNG TÂY ÂU: THỤY SĨ - LIECHTENSTEIN - ĐỨC - ÁO - CZECH - SLOVAKIA - HUNGARY

10 ngày 7 đêm 22706

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/06/2019

Giá từ: 68.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - MONACO -TÂY BAN NHA

9 ngày 6 đêm 1216

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/06/2019

Giá từ: 63.880.000đ

BẮC ÂU: THỤY ĐIỂN- NAUY- ĐAN MẠCH

8 ngày 5 đêm 18521

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 03/07/2019

Giá từ: 64.980.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - UNIVERSAL (Chỉ nhận khách đã có visa)

7 ngày 4 đêm 20862

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/07/2019

Giá từ: 53.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 3852

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/07/2019

Giá từ: 64.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

11 ngày 8 đêm 16676

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/07/2019

Giá từ: 78.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 3852

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 16/07/2019

Giá từ: 64.980.000đ

ĐÔNG TÂY ÂU: THỤY SĨ - LIECHTENSTEIN - ĐỨC - ÁO - CZECH - SLOVAKIA - HUNGARY

10 ngày 7 đêm 22706

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/07/2019

Giá từ: 68.880.000đ

BẮC ÂU: THỤY ĐIỂN- NAUY- ĐAN MẠCH

8 ngày 5 đêm 18521

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/08/2019

Giá từ: 64.980.000đ