(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TOUR MỚI: CÙ LAO NHÀ CỔ TÂN LỘC - CÁI RĂNG - HOMESTAY VÀM HỒ - TRẢI NGHIỆM LÀM NÔNG DÂN

3 ngày 2 đêm 2451

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/03/2018

Giá từ: 3.280.000đ Ngày khác

MỸ THO - CẦN THƠ

2 ngày 1 đêm 261

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/03/2018

Giá từ: 1.680.000đ Ngày khác

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 7252

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/03/2018

Giá từ: 1.980.000đ Ngày khác

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 1883

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/03/2018

Giá từ: 1.980.000đ Ngày khác