(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MỸ THO - CẦN THƠ: SÔNG TIỀN - CỒN PHỤNG - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - MỸ KHÁCH - CÁI BÈ

2 ngày 1 đêm 6851

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/10/2018

Giá từ: 1.680.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ: SÔNG TIỀN - CỒN PHỤNG - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - MỸ KHÁCH - CÁI BÈ

2 ngày 1 đêm 6851

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 1.860.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ: SÔNG TIỀN - CỒN PHỤNG - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - MỸ KHÁCH - CÁI BÈ

2 ngày 1 đêm 6851

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 1.680.000đ