(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HOA KỲ: HAWAII - HONOLULU

6 ngày 5 đêm 767

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/09/2017

Giá từ: 60.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY

13 ngày 10 đêm 223

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 12/09/2017

Giá từ: 91.880.000đ

SẮC THU VÀNG HOA KỲ - LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY

11 ngày 10 đêm 709

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/09/2017

Giá từ: 81.880.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - UNIVERSAL STUDIO - LOS ANGELES

7 ngày 6 đêm 470

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/09/2017

Giá từ: 54.880.000đ

MÙA THU HOA KỲ - KHÁM PHÁ BỜ ĐÔNG, KẾT HỢP THĂM THÂN

7 ngày 6 đêm 1046

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 12/09/2017

Giá từ: 56.880.000đ