(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HOA KỲ ĐÔNG TÂY : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES

11 ngày 8 đêm 24181

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/05/2019

Giá từ: 81.880.000đ

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 5 đêm 3271

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/06/2019

Giá từ: 71.880.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - UNIVERSAL

7 ngày 4 đêm 20862

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/06/2019

Giá từ: 53.880.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - UNIVERSAL (Chỉ nhận khách đã có visa)

7 ngày 4 đêm 20862

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/07/2019

Giá từ: 53.880.000đ