(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HOA KỲ BỜ ĐÔNG( KẾT HỢP THĂM THÂN )

7 ngày 6 đêm 356

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 09/08/2017

Giá từ: 61.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS -GRAND CANYON - LOS ANGELES

11 ngày 10 đêm 175

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 14/07/2017

Giá từ: 85.880.000đ