(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

CANADA MÙA LÁ ĐỎ: VANCOUVER - VICTORIA - MONTREAL - QUEBEC - OTTAWA - NIAGARA - TORONTO

11 ngày 10 đêm 6918

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 93.880.000đ

CANADA: TORONTO - NIAGARA - THOUSAND ISLAND - OTTAWA - MONTREAL

8 ngày 5 đêm 3586

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 73.880.000đ

CANADA: TORONTO - NIAGARA - THOUSAND ISLAND - OTTAWA - MONTREAL

8 ngày 5 đêm 3586

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/11/2018

Giá từ: 73.880.000đ