(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

ẤN ĐỘ: DHARAMSALA - NEW DELHI - NGHE ĐỨC DALAI LAMA THỨ 14 THUYẾT GIẢNG (chỉ nhận đăng ký trước ngày 15/07/2018)

10 ngày 8 đêm 2601

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/09/2018

Giá từ: 42.980.000đ