(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

DHARAMSALA - NEW DELHI - NGHE THUYẾT GIẢNG CỦA ĐỨC DALAI LAMA

11 ngày 9 đêm 285

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 26/08/2017

Giá từ: 49.880.000đ

ÚC: MELBOURNE - SYDNEY **Bay thẳng cùng Vietnam airlines**

7 ngày 6 đêm 531

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 04/07/2017

Giá từ: 45.980.000đ