(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

ÚC : SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 614

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 21/11/2018

Giá từ: 49.980.000đ

ÚC : MELBOURNE - MORNINGTON - BALLARAT (Giá đã giảm 3 triệu - đăng ký trước ngày 10/11/2018)

7 ngày 4 đêm 455

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/12/2018

Giá từ: 39.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - ÚC (M1): SYDNEY-CENTRAL COAST-MELBOURNE-DANDENONG-BALLARAT

7 ngày 5 đêm 165

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/02/2019

Giá từ: 67.800.000đ

TẾT KỶ HỢI - ÚC ( M2 ): MELBOURNE-DANDENONG-SYDNEY-BLUE MOUNTAIN-CENTRAL COAST

7 ngày 5 đêm 162

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/02/2019

Giá từ: 67.880.000đ