(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI (GIÁ ĐÃ GIẢM 1 TRIỆU)

6 ngày 5 đêm 17767

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/03/2019

Giá từ: 16.880.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 17767

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/04/2019

Giá từ: 15.980.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 17767

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/05/2019

Giá từ: 15.980.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 17767

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/06/2019

Giá từ: 15.980.000đ