(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - NGA MY SƠN - LẠC SƠN

8 ngày 7 đêm 1225

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2017

Giá từ: 23.980.000đ

TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (GIẢM 500.000 VND, khi đăng ký trước 21/8)

5 ngày 4 đêm 646

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/09/2017

Giá từ: 15.580.000đ