(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

SINGAPORE: SENTOSA - S.E.A AQUARIUM - GARDEN BY THE BAY

4 ngày 3 đêm 2610

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/10/2017

Giá từ: 11.480.000đ Ngày khác

MALAYSIA - SINGAPORE: GIẢM 980.000 KHI ĐĂNG KÝ

6 ngày 5 đêm 1755

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/11/2017

Giá từ: 12.980.000đ Ngày khác