(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] SINGAPORE M4: SENTOSA - SEA AQUARIUM

4 ngày 3 đêm 36

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/02/2018

Giá từ: 16.880.000đ Ngày khác

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] SINGAPORE - MALAYSIA M4

6 ngày 5 đêm 21

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/02/2018

Giá từ: 18.680.000đ Ngày khác

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] SINGAPORE - MALAYSIA M3

6 ngày 5 đêm 18

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/02/2018

Giá từ: 19.680.000đ Ngày khác

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] SINGAPORE - MALAYSIA M2

6 ngày 5 đêm 17

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/02/2018

Giá từ: 19.880.000đ Ngày khác

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] SINGAPORE - MALAYSIA M1

6 ngày 5 đêm 92

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/02/2018

Giá từ: 19.680.000đ Ngày khác

GIÁNG SINH TẠI SINGAPORE (1 NGÀY TỰ DO)

4 ngày 3 đêm 1457

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/12/2017

Giá từ: 9.880.000đ Ngày khác

*** GIẢM 300.000 VNĐ KHI ĐĂNG KÝ: SINGAPORE - SENTOSA - S.E.A AQUARIUM

4 ngày 3 đêm 3568

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/11/2017

Giá từ: 10.780.000đ Ngày khác