(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

ABU DHABI - DUBAI (Coffee băng + aquarium +bánh phủ vàng tại KS 7 sao Emirates)

5 ngày 4 đêm 81

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/11/2017

Giá từ: 28.880.000đ Ngày khác

TRUNG ĐÔNG: ABU DHABI - DUBAI

5 ngày 4 đêm 409

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/12/2017

Giá từ: 24.880.000đ Ngày khác

ABU DHABI - DUBAI (Coffee băng + Bánh phủ vàng tại KS 7 sao Emirates)

5 ngày 4 đêm 105

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/11/2017

Giá từ: 26.880.000đ Ngày khác

TRUNG ĐÔNG: ABU DHABI - DUBAI

5 ngày 4 đêm 380

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 17/11/2017

Giá từ: 24.880.000đ Ngày khác

ABU DHABI - DUBAI (Coffee băng +Aquarium+ Bánh phủ vàng+Buffet tại KS 7 sao Emirates)

5 ngày 4 đêm 84

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/11/2017

Giá từ: 32.880.000đ Ngày khác