(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

GIẢM 3TRIỆU KHI ĐĂNG KÝ: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 5001

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/09/2018

Giá từ: 26.480.000đ

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 5001

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/10/2018

Giá từ: 26.480.000đ

TOUR MỚI ĐẲNG CẤP 5*: SINGAPORE - DUBAI - ABU DHABI

6 ngày 5 đêm 10747

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 06/11/2018

Giá từ: 27.680.000đ

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 5001

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/11/2018

Giá từ: 26.880.000đ

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 5001

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/12/2018

Giá từ: 26.880.000đ

TRUNG ĐÔNG TẾT DƯƠNG LỊCH 2019: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 5001

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 35.980.000đ