(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22627

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 15/11/2018

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20639

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22627

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20639

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 29/11/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22627

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/11/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20639

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 06/12/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22627

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 06/12/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20639

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 13/12/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22627

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 13/12/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20639

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/12/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22627

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 20/12/2018

Giá từ: 4.080.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 22627

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 10/01/2019

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20639

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 10/01/2019

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20639

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 17/01/2019

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20639

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/01/2019

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20639

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/02/2019

Giá từ: 4.180.000đ