(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HÀN QUỐC: GYEONGGI - SEOUL - LOTTTE WORLD - INCHEON

6 ngày 4 đêm 1534

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/12/2018

Giá từ: 18.980.000đ

HÀN QUỐC: GANGWON - TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT - SEOUL - LOTTE WORLD - INCHEON

6 ngày 4 đêm 1559

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/12/2018

Giá từ: 20.980.000đ

HÀN QUỐC: GANGWON - TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT - SEOUL - LOTTE WORLD

5 ngày 3 đêm 1265

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 22.980.000đ

TẾT KỶ HỢI - HÀN QUỐC M3: GANGWON - SEOUL - INCHEON - LOTTE WORLD

5 ngày 4 đêm 1

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/02/2019

Giá từ: 32.880.000đ