TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN


(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

GIẢM GIÁ 3TRIỆU: OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - TOKYO

6 ngày 5 đêm 5294

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/09/2018

Giá từ: 38.880.000đ

NHẬT BẢN: OSAKA - NARA - KYOTO - NAGOYA - HAKONE - YAMANASHI - TOKYO

6 ngày 5 đêm 889

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/10/2018

Giá từ: 39.880.000đ

NHẬT BẢN: TOKYO - NIKKO - YAMANASHI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - NARA

6 ngày 5 đêm 691

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/10/2018

Giá từ: 39.880.000đ

NHẬT BẢN: TOKYO - NIKKO - YAMANASHI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - NARA

6 ngày 5 đêm 691

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/11/2018

Giá từ: 39.880.000đ