(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

SẮC THU NHẬT BẢN: TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - KOBE

7 ngày 6 đêm 2145

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/11/2017

Giá từ: 40.880.000đ Ngày khác

NHẬT BẢN: TOKYO - HITACHI PARK - NÚI PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - KOBE

7 ngày 5 đêm 995

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/10/2017

Giá từ: 41.880.000đ Ngày khác