(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

GIẢM 4 TRIỆU KHI ĐĂNG KÝ: THIÊN ĐƯỜNG TUYẾT TẠI KHU TRƯỢT TUYẾT FUJITEN - OSAKA - KYOTO - GIFU - FUJI - TOKYO

6 ngày 5 đêm 1173

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 10/01/2019

Giá từ: 38.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - NHẬT BẢN (M1): OSAKA - KYOTO - GIFU - FUJI - KHU TRƯỢT TUYẾT FUJITEN - TOKYO

6 ngày 5 đêm 842

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/02/2019

Giá từ: 49.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - NHẬT BẢN (M2): OSAKA - KYOTO - FUJI - KHU TRƯỢT TUYẾT FUJITEN - TOKYO

5 ngày 4 đêm 716

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/02/2019

Giá từ: 46.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - NHẬT BẢN (M3): TOKYO - FUJI - KHU TRƯỢT TUYẾT FUJITEN - KYOTO - OSAKA

7 ngày 4 đêm 398

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/02/2019

Giá từ: 48.880.000đ