(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

NHẬT BẢN: OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - TOKYO

6 ngày 5 đêm 986

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/05/2018

Giá từ: 39.880.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA OẢI HƯƠNG: NAGOYA - OSAKA - KYOTO

4 ngày 3 đêm 560

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/06/2018

Giá từ: 28.980.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA OẢI HƯƠNG: OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - TOKYO

6 ngày 5 đêm 986

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/06/2018

Giá từ: 39.880.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA OẢI HƯƠNG: OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - TOKYO

6 ngày 5 đêm 986

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/07/2018

Giá từ: 39.880.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA OẢI HƯƠNG: NAGOYA - OSAKA - KYOTO

4 ngày 3 đêm 560

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/07/2018

Giá từ: 28.980.000đ