(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HONGKONG - TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG (GIẢM 1 TRIỆU KHI ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 01/02/2019)

4 ngày 3 đêm 7248

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 07/03/2019

Giá từ: 14.980.000đ