(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HONGKONG - DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 21821

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 13/06/2019

Giá từ: 17.480.000đ

HONGKONG - DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 21821

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/06/2019

Giá từ: 17.480.000đ

HONGKONG - DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 21821

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/07/2019

Giá từ: 18.480.000đ

HONGKONG - TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

4 ngày 3 đêm 10832

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/08/2019

Giá từ: 15.980.000đ