(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

WTA003 - HONGKONG - HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ẨM THƯC, VĂN HOÁ HONGKONG

4 ngày 3 đêm 742

Số chỗ còn nhận: 2

Ngày khởi hành: 25/10/2018

Giá từ: 14.980.000đ

WTA003 - HONGKONG - HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ẨM THƯC, VĂN HOÁ HONGKONG

4 ngày 3 đêm 742

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 14.980.000đ

HONGKONG DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 9677

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 15.980.000đ

HONGKONG - 1 NGÀY TỰ DO

4 ngày 3 đêm 9677

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 14.180.000đ

HONGKONG DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 9677

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/12/2018

Giá từ: 15.980.000đ