(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN LỄ 30/4

4 ngày 3 đêm 18845

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 27/04/2019

Giá từ: 16.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN – CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 1672

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 16/05/2019

Giá từ: 15.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 10519

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/05/2019

Giá từ: 12.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 10519

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/06/2019

Giá từ: 13.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN – CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 1672

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/06/2019

Giá từ: 17.480.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 10519

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/06/2019

Giá từ: 14.480.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN – CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 1672

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/07/2019

Giá từ: 17.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 10519

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/07/2019

Giá từ: 14.480.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN – CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 1672

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/08/2019

Giá từ: 17.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN – CAO HÙNG (Dịp lễ 2/9)

5 ngày 4 đêm 1672

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/08/2019

Giá từ: 18.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 10519

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/09/2019

Giá từ: 12.980.000đ