(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN (Giảm 500.000vnđ/khách khi đăng ký nhóm từ 4-5 khách)

4 ngày 3 đêm 1547

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/10/2018

Giá từ: 11.980.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 1006

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/10/2018

Giá từ: 12.480.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 1006

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/11/2018

Giá từ: 12.480.000đ

WTA004 - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 287

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/11/2018

Giá từ: 11.680.000đ

WTA004 - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 287

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 02/12/2018

Giá từ: 11.680.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 1006

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/12/2018

Giá từ: 12.480.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 1547

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/12/2018

Giá từ: 11.980.000đ