(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

AI CẬP: CAIRO-ALEXANDRIA-LUXOR-HURGHADA

8 ngày 5 đêm 1098

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/12/2017

Giá từ: 49.880.000đ Ngày khác

TOUR MỚI: AI CẬP - CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - LUXOR (sông NILE huyền thoại)

10 ngày 7 đêm 596

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 01/01/2018

Giá từ: 56.880.000đ Ngày khác