(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

BRUNEI - KOTA KINABALU

4 ngày 3 đêm 35

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/09/2017

Giá từ: 16.980.000đ

SINGAPORE - MALAYSIA: SENTOSA - SEA AQUARIUM - MALACCA - GENTING - KUALA LUMPUR

6 ngày 5 đêm 1378

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/09/2017

Giá từ: 12.980.000đ