(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] SINGAPORE - MALAYSIA M4

6 ngày 5 đêm 115

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/02/2018

Giá từ: 18.680.000đ Ngày khác

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] SINGAPORE - MALAYSIA M3

6 ngày 5 đêm 82

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/02/2018

Giá từ: 19.680.000đ Ngày khác

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN ] BRUNEI - MALAYSIA M3 : KOTA KINABALU-BRUNEI

5 ngày 4 đêm 180

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/02/2018

Giá từ: 20.980.000đ Ngày khác

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] SINGAPORE - MALAYSIA M2

6 ngày 5 đêm 113

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/02/2018

Giá từ: 19.880.000đ Ngày khác

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] SINGAPORE - MALAYSIA M1

6 ngày 5 đêm 393

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/02/2018

Giá từ: 19.680.000đ Ngày khác