(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 29987

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/02/2019

Giá từ: 4.180.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 20908

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 26/02/2019

Giá từ: 13.280.000đ

BANGKOK - PATTAYA - TRẢI NGHIỆM 1 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI KHU RESORT NỔI KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 47931

Số chỗ còn nhận: 1

Ngày khởi hành: 27/02/2019

Giá từ: 8.680.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 29987

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 28/02/2019

Giá từ: 4.180.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 10250

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 06/03/2019

Giá từ: 12.880.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 48219

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 06/03/2019

Giá từ: 7.980.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 29987

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/03/2019

Giá từ: 4.180.000đ

HONGKONG - TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG (GIẢM 1 TRIỆU KHI ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 01/02/2019)

4 ngày 3 đêm 7245

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 07/03/2019

Giá từ: 14.980.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: TOKYO - YAMANASHI - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

6 ngày 5 đêm 1516

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/03/2019

Giá từ: 39.980.000đ

BANGKOK - PATTAYA - TRẢI NGHIỆM 1 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI KHU RESORT NỔI KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 47931

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/03/2019

Giá từ: 8.680.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 48219

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/03/2019

Giá từ: 7.980.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 29987

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/03/2019

Giá từ: 4.180.000đ

[HOA ANH ĐÀO] HÀN QUỐC: BUSAN - SEOUL - NAMI - EVERLAND

5 ngày 4 đêm 3786

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/03/2019

Giá từ: 21.980.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN (Giá đã giảm 1 triệu)

4 ngày 3 đêm 6842

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/03/2019

Giá từ: 13.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 20908

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 19/03/2019

Giá từ: 13.280.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI (GIÁ ĐÃ GIẢM 1 TRIỆU)

6 ngày 5 đêm 17397

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/03/2019

Giá từ: 16.880.000đ

BANGKOK - PATTAYA - TRẢI NGHIỆM 1 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI KHU RESORT NỔI KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 47931

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/03/2019

Giá từ: 8.680.000đ

ĐÀI LOAN ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (Giá đã giảm 800.000vnđ)

4 ngày 3 đêm 3367

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/03/2019

Giá từ: 13.180.000đ

ÚC MÙA THU : MELBOURNE - BALLARAT - SYDNEY - VỊNH JERVIS

7 ngày 5 đêm 5803

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 26/03/2019

Giá từ: 44.980.000đ

BANGKOK - PATTAYA - TRẢI NGHIỆM 1 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI KHU RESORT NỔI KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 47931

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/03/2019

Giá từ: 8.680.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 48219

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/03/2019

Giá từ: 7.980.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO

5 ngày 4 đêm 2238

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/03/2019

Giá từ: 39.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG (Giá đã giảm 1 trieu)

4 ngày 3 đêm 3367

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/03/2019

Giá từ: 13.680.000đ

[HOA ANH ĐÀO] HÀN QUỐC : SEOUL - JEJU - NAMI - EVERLAND

6 ngày 4 đêm 3797

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/03/2019

Giá từ: 24.980.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO

5 ngày 4 đêm 2238

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 01/04/2019

Giá từ: 41.880.000đ

BANGKOK - PATTAYA - TRẢI NGHIỆM 1 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI KHU RESORT NỔI KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 47931

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/04/2019

Giá từ: 8.680.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 48219

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/04/2019

Giá từ: 7.980.000đ

[HOA ANH ĐÀO] HÀN QUỐC : SEOUL - JEJU - NAMI - EVERLAND

6 ngày 4 đêm 3797

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/04/2019

Giá từ: 24.980.000đ

[HOA ANH ĐÀO] HÀN QUỐC: BUSAN - JINHAE - SEOUL - NAMI - EVERLAND

5 ngày 4 đêm 842

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/04/2019

Giá từ: 22.980.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: TOKYO - YAMANASHI - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

5 ngày 4 đêm 695

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/04/2019

Giá từ: 40.880.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: TOKYO - YAMANASHI - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

6 ngày 5 đêm 1516

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/04/2019

Giá từ: 45.880.000đ

[HOA ANH ĐÀO] HÀN QUỐC: BUSAN - SEOUL - NAMI - EVERLAND

5 ngày 4 đêm 3786

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/04/2019

Giá từ: 21.980.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - UNIVERSAL

7 ngày 4 đêm 16320

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/04/2019

Giá từ: 53.880.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 17397

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/04/2019

Giá từ: 15.980.000đ

ÚC MÙA THU : SYDNEY - VỊNH JERVIS - MELBOURNE - BALLARAT

7 ngày 5 đêm 5857

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/04/2019

Giá từ: 44.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP-LUXEMBOURGE-ĐỨC-BỈ-HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 4827

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/04/2019

Giá từ: 63.980.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 48219

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/04/2019

Giá từ: 7.980.000đ

BANGKOK - PATTAYA - TRẢI NGHIỆM 1 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI KHU RESORT NỔI KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 47931

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/04/2019

Giá từ: 8.680.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 48219

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/05/2019

Giá từ: 7.980.000đ

BANGKOK - PATTAYA - TRẢI NGHIỆM 1 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI KHU RESORT NỔI KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 47931

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/05/2019

Giá từ: 8.680.000đ

BANGKOK - PATTAYA - TRẢI NGHIỆM 1 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI KHU RESORT NỔI KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 47931

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/05/2019

Giá từ: 8.680.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 48219

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/05/2019

Giá từ: 7.980.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - UNIVERSAL

7 ngày 4 đêm 16320

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/05/2019

Giá từ: 53.880.000đ

ĐÔNG TÂY ÂU: THỤY SĨ - LIECHTENSTEIN - ĐỨC - ÁO - CZECH - SLOVAKIA - HUNGARY

10 ngày 7 đêm 18448

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/05/2019

Giá từ: 68.880.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 17397

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/05/2019

Giá từ: 15.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

11 ngày 8 đêm 11802

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/06/2019

Giá từ: 76.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 3413

Số chỗ còn nhận: 7

Ngày khởi hành: 06/06/2019

Giá từ: 64.980.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 17397

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/06/2019

Giá từ: 15.980.000đ

ĐÔNG TÂY ÂU: THỤY SĨ - LIECHTENSTEIN - ĐỨC - ÁO - CZECH - SLOVAKIA - HUNGARY

10 ngày 7 đêm 18448

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/06/2019

Giá từ: 68.880.000đ

THÁI LAN: PHUKET- ĐẢO PHI PHI

4 ngày 3 đêm 12619

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 12/07/2019

Giá từ: 14.280.000đ