(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TOUR MỚI PHÁP: NICE - CANNES - LÀNG CỔ EZE - MONACO - MONTE CARLO - PARIS - ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG SEINE

8 ngày 5 đêm 1588

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/08/2018

Giá từ: 58.980.000đ

TOUR MỚI PHÁP: NICE - CANNES - LÀNG CỔ EZE - MONACO - MONTE CARLO - PARIS - ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG SEINE

8 ngày 5 đêm 1588

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 09/09/2018

Giá từ: 58.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 10983

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/09/2018

Giá từ: 63.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

11 ngày 8 đêm 2674

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/09/2018

Giá từ: 78.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 10983

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/10/2018

Giá từ: 63.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

11 ngày 8 đêm 2674

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/10/2018

Giá từ: 78.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 10983

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/10/2018

Giá từ: 63.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 10983

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 63.980.000đ