(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Phạm Thị Bé

Tour Ninh Chữ (26/7-> 28/7/2017)

Tour Ninh Chữ được tổ chức cho các bé học sinh, do vậy tôi nghĩ rất khó khăn trong việc bố trí sắp xếp và rất lo lắng sợ các bé bị lạc nhóm. Nhưng công ty đã thiết kế và tổ chức tour chu đáo, hướng dẫn viên Hồng Thuận rất nhiệt tình, quan tâm đến các bé, giúp các bé tích cực tham gia các hoạt động, vui chơi. Đó là sự thành công của chương trình du lịch do TST tổ chức. Bản thân tôi đã rất vui, các cháu cũng rất hạnh phúc khi có sự hỗ trợ nhiệt tình và chu đáo của Công ty.