(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Phan Kim Ngôn

Tour: Singapore (ngày: 24/8-> 27/8/2017)


Cám ơn TST đã tổ chức và chăm sóc khách hàng của chuyến du lịch Singapore từ 24/8 đến 27/8/2017 rất tốt. Chương trinh tham quan phong phú, hướng dẫn viên nhiệt tình. Phòng Sale tư vấn cho khách hàng rất hay và Tổng Giám Đốc theo dõi, chăm sóc khách hàng ngẫu nhiên, tôi rất hài lòng.

Thành thật cám ơn và hẹn trở lại ở chương trình tiếp theo.