(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Phạm Thị Y

Đông Âu (Hungary- Áo- Slovankia- Đức) - (19/9- 29/9/2017)

Tôi rất vui khi đi du lịch cùng Công ty TST. 2 em HDV của Công ty: Hiếu & Trung rất vui vẻ, chăm sóc cho đoàn tận tình, chu đáo, thuyết minh điểm đến ở từng địa phương rất hay.

Tôi rất thích được đi du lịch của TST.