(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Nguyễn Thị Kim Mỹ

Tour: Úc (Melbourne- Sydney) - Ngày: 17/02/2018- 23/02/2018

Chúng tôi rất thích chuyến đi du lịch Úc lần này. Tất cả đều rất tốt và thoải mái.

Chúng tôi vẫn rất muốn đi chuyến du lịch tiếp theo cùng TST vào một ngày rất gần. Chúc TST mỗi ngày một phát triển hơn nhiều. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Quý Công ty TST.