(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Võ Thanh Danh

Tour: Trung Đông (Abu Dhabi- Dubai) - Ngày:18/02/2018- 22/02/2018

Với Thảo Nguyên, đây là lần đầu tiên tôi được Cô làm HDV và Abu Dhabi- Dubai cũng là chuyến đi đến Trung Đông đầu tiên của tôi nên tôi có rất nhiều cảm xúc. Ấn tượng đầu tiên của tôi trong bữa họp đoàn cũng như trong suốt chuyến đì thì Nguyên là một cô gái năng động, vui vẻ, kiến thức rộng cũng như có những hiểu biết chuyên sâu về những vấn đề tôn giáo, xã hội, con người.

Đây là một nhân viên tuyệt vời.