(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Chùa Thiên Hậu

Dinh Thủ Tướng ở Putrajaya

Tháp đôi về đêm

Tượng Đài kỷ niệm

Quảng Trường Độc Lập - Kuala Lumpur

Tượng đài chiến sĩ - Kuala Lumpur

Tháp phun nước

Langkawi

Kiến trúc đặc trưng của Malaysia

Kiến trúc đặc trưng của Malaysia

Market

Twin Tower