(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Cầu Thê Húc

Chùa Một Cột

Nhà hát Hà Nội

Chùa Trấn Quốc

Đền Ngọc Sơn

Đền Quan Thánh

Hồ Hoàn Kiếm

Hồ Trúc Bạch

Hoàng hôn trên Hồ Tây

Lăng Bác

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Hồ Gươm

Chùa Thầy

Cầu Long Biên

Chiều Hồ Tây

Cây Quất Hà Nội

Trống Hội

Hồ Gươm

Hồ Gươm

Hồ Gươm

Hồ Gươm về đêm

Hồ Gươm trong sương

Lăng Hồ Chủ tịch

Chùa Trấn Quốc

Hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm

Phủ Chủ tịch