(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Hồ Dầu Tiếng

Tòa Thánh Tây Ninh

Linh Sơn Thiên Thạch tự - Núi Bà Đen

Cáp treo lên núi Bà Đen

Bánh Tráng

Tòa Thánh Cao Đài

Chùa trên núi Bà Đen

Núi Bà Đen trong sương

Núi Bà Đen nhìn từ xa

Tòa Thánh Cao Đài nhìn bên trong

Tòa Thánh Cao Đài nhìn chính điện

Toàn cảnh núi Bà Đen