(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Cầu Thanh Mã

Đỉnh Núi Thái Bình

Cảng Hongkong

Trung Tâm Văn Hóa Hongkong ở Kim Sa Chuỗi

Đại Nhĩ Sơn

Trung tâm triễn lãm Hongkong

Disneyland Hongkong

Building - HongKong

The Peak

Sunset

Dineyland

Golden Bauhinia

Trung tâm thương mại

Market

Nhìn toàn cảnh HongKong