(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 6003

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/07/2018

Giá từ: 12.280.000đ Ngày khác

TOUR MỚI: KHÁM PHÁ KENYA MÙA CÁC LOÀI DI TRÚ - NAIROBI - SERENA MOUNTAIN - NAKURU - MAASAI MARA

8 ngày 5 đêm 5283

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 22/07/2018

Giá từ: 83.880.000đ Ngày khác

HOA KỲ: HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 5779

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/07/2018

Giá từ: 64.980.000đ Ngày khác

MAURITIUS: QUỐC ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG

6 ngày 4 đêm 2356

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 28/07/2018

Giá từ: 45.880.000đ Ngày khác

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 10439

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 19/07/2018

Giá từ: 4.180.000đ Ngày khác

MALAYSIA - BRUNEI

5 ngày 4 đêm 3909

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/08/2018

Giá từ: 15.980.000đ Ngày khác

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 4588

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/08/2018

Giá từ: 11.480.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - DAEGU - BUSAN

6 ngày 4 đêm 3793

Số chỗ còn nhận: 2

Ngày khởi hành: 07/08/2018

Giá từ: 19.980.000đ Ngày khác

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 7203

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ Ngày khác

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 3374

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 12.780.000đ Ngày khác

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 11673

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/07/2018

Giá từ: 4.080.000đ Ngày khác

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 1535

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/08/2018

Giá từ: 13.980.000đ Ngày khác