(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - UNIVERSAL STUDIO

7 ngày 4 đêm 9318

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/10/2018

Giá từ: 56.980.000đ Ngày khác

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 3632

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/10/2018

Giá từ: 12.680.000đ Ngày khác

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 20268

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 4.080.000đ Ngày khác

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - BOSTON - THÁC NIAGARA - PITTSBURGH - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

9 ngày 7 đêm 5157

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/11/2018

Giá từ: 76.880.000đ Ngày khác

BRUNEI - KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 521

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/11/2018

Giá từ: 16.680.000đ Ngày khác

NAM PHI : CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 694

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 09/11/2018

Giá từ: 59.980.000đ Ngày khác

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 12021

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/11/2018

Giá từ: 13.280.000đ Ngày khác

NHẬT BẢN: TOKYO - NIKKO - YAMANASHI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - NARA

6 ngày 5 đêm 2724

Số chỗ còn nhận: 3

Ngày khởi hành: 15/11/2018

Giá từ: 39.880.000đ Ngày khác

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 9538

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 20/11/2018

Giá từ: 62.880.000đ Ngày khác

NHẬT BẢN: GIẢM 1.5TRIỆU KHI ĐĂNG KÝ TOUR MÙA THU TOKYO - NIKKO - NÚI PHÚ SỸ

5 ngày 4 đêm 1706

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/11/2018

Giá từ: 31.980.000đ Ngày khác

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 12506

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 83.880.000đ Ngày khác

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 11762

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 91.880.000đ Ngày khác