(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

SINGAPORE - MALAYSIA: SENTOSA - SEA AQUARIUM - MALACCA - GENTING - KUALA LUMPUR

6 ngày 5 đêm 1443

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/09/2017

Giá từ: 12.980.000đ

ÚC: MELBOURNE - CANBERRA - SYDNEY (Floriade Festival 2017)

7 ngày 5 đêm 457

Số chỗ còn nhận: 2

Ngày khởi hành: 21/09/2017

Giá từ: 52.980.000đ

TOUR MỚI: KHÁM PHÁ KENYA MÙA CÁC LOÀI DI TRÚ - NAIROBI - SERENA MOUNTAIN - NAKURU - MAASAI MARA

8 ngày 5 đêm 741

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/09/2017

Giá từ: 83.880.000đ

CHÂU ÂU: HÀ LAN: AMSTERDAM - HAGUE - DELFT - ROTTERDAM UTRECHT - APELDOORN - GRONINGEN

8 ngày 5 đêm 816

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 25/09/2017

Giá từ: 58.980.000đ

SẮC THU NHẬT BẢN: TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - KOBE

7 ngày 6 đêm 1315

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/09/2017

Giá từ: 39.880.000đ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 1685

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2017

Giá từ: 11.580.000đ

THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - NGA MY SƠN - LẠC SƠN

8 ngày 7 đêm 1258

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2017

Giá từ: 23.980.000đ

NGA: MOSCOW - SAINT PETERSBURG (GIẢM 5TRIỆU, Giá chỉ còn 54.980 khi đăng ký trước ngày 20/8)

8 ngày 6 đêm 1212

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 28/09/2017

Giá từ: 54.980.000đ

BRUNEI - KOTA KINABALU

4 ngày 3 đêm 77

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/09/2017

Giá từ: 16.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURGE - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 1358

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 30/09/2017

Giá từ: 60.980.000đ

SẮC THU VÀNG HOA KỲ - LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY

11 ngày 10 đêm 710

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/09/2017

Giá từ: 81.880.000đ

MYANMAR: YANGON - KYAIKHTIYO - BAGO - THANLYIN

5 ngày 4 đêm 1320

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/10/2017

Giá từ: 13.780.000đ