(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

DUBAI - ABU DHABI Burj Khalifa,Ice Cafe

5 ngày 3 đêm 869

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/05/2018

Giá từ: 25.880.000đ Ngày khác

CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SỸ -Ý

11 ngày 8 đêm 8073

Số chỗ còn nhận: 7

Ngày khởi hành: 29/05/2018

Giá từ: 75.980.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAM

6 ngày 4 đêm 212

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/05/2018

Giá từ: 17.980.000đ Ngày khác

BRUNEI & THIÊN ĐƯỜNG BIỂN KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 742

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/06/2018

Giá từ: 15.980.000đ Ngày khác

BẮC ÂU: THỤY ĐIỂN - NAUY - ĐAN MẠCH

8 ngày 5 đêm 352

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 04/06/2018

Giá từ: 69.980.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 139

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/06/2018

Giá từ: 17.980.000đ Ngày khác

SINGAPORE

4 ngày 3 đêm 712

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/05/2018

Giá từ: 10.980.000đ Ngày khác

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 3184

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/05/2018

Giá từ: 62.980.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 71

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/06/2018

Giá từ: 17.980.000đ Ngày khác

MAURITIUS: QUỐC ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG

6 ngày 4 đêm 505

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 30/06/2018

Giá từ: 45.880.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 80

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/07/2018

Giá từ: 17.980.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 65

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/07/2018

Giá từ: 17.980.000đ Ngày khác