(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] HONGKONG M2: ĐẠI NHĨ SƠN - DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 203

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/02/2018

Giá từ: 25.980.000đ Ngày khác

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] SINGAPORE - MALAYSIA M2

6 ngày 5 đêm 110

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/02/2018

Giá từ: 19.880.000đ Ngày khác

[TẾT NGUYÊN ĐÁN] CAMPUCHIA CAO CẤP 5* : SIEMREAP - PHNOMPENH 4N3Đ MÙNG 2 TẾT

5 ngày 4 đêm 70

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 17/02/2018

Giá từ: 11.580.000đ Ngày khác

TẾT MẬU TUẤT - HÀN QUỐC M3 : SEOUL - GANGWON - LỄ HỘI CÂU CÁ BĂNG-DU THUYỀN SÔNG HÀN

7 ngày 5 đêm 16

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/02/2018

Giá từ: 29.880.000đ Ngày khác

[TẾT NGUYÊN ĐÁN] THÁI LAN M3 : CHIANGMAI- CHIANGRAI

5 ngày 4 đêm 72

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/02/2018

Giá từ: 17.980.000đ Ngày khác

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN ] HÀN QUỐC M3 : BUSAN - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 293

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/02/2018

Giá từ: 26.980.000đ Ngày khác

[TẾT NGUYÊN ĐÁN] THÁI LAN M3: BANGKOK- PATTAYA- KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 148

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/02/2018

Giá từ: 12.980.000đ Ngày khác

TẾT NGUYÊN ĐÁN TRUNG ĐÔNG M3: ABU DHABI - DUBAI

5 ngày 4 đêm 224

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/02/2018

Giá từ: 38.880.000đ Ngày khác

[TẾT NGUYÊN ĐÁN] THÁI LAN M3: BANGKOK- PATTAYA-TRẠI CỪU TRANH 3D- BAIYOKESKY

5 ngày 4 đêm 105

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/02/2018

Giá từ: 12.980.000đ Ngày khác

[TẾT NGUYÊN ĐÁN] NHẬT BẢN M3: TOKYO-NAGOYA- NÚI PHÚ SĨ - KYOTO- OSAKA

7 ngày 5 đêm 184

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/02/2018

Giá từ: 48.880.000đ Ngày khác

[ TẾT NGUYÊN ĐÁN] SINGAPORE - MALAYSIA M3

6 ngày 5 đêm 80

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/02/2018

Giá từ: 19.680.000đ Ngày khác