Tour nước ngoài


(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

NHẬT BẢN: TOKYO - NIKKO - YAMANASHI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - NARA

6 ngày 5 đêm 604

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/10/2018

Giá từ: 39.880.000đ Ngày khác

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 9136

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/09/2018

Giá từ: 83.880.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : SEOUL - JEJU - NAMI

6 ngày 4 đêm 920

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 24/10/2018

Giá từ: 22.980.000đ Ngày khác

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 436

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/10/2018

Giá từ: 12.480.000đ Ngày khác

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - UNIVERSAL STUDIO

7 ngày 4 đêm 6873

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/10/2018

Giá từ: 56.980.000đ Ngày khác

HONGKONG DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 7988

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/10/2018

Giá từ: 15.980.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : GANGWON - SEOUL - NAMI

5 ngày 3 đêm 246

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/11/2018

Giá từ: 16.680.000đ Ngày khác

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 6926

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/11/2018

Giá từ: 62.880.000đ Ngày khác

TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA " KHÁCH SẠN 4*"

9 ngày 6 đêm 188

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 62.980.000đ Ngày khác

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 3737

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/09/2018

Giá từ: 26.480.000đ Ngày khác