(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

[HOA ANH ĐÀO] TOKYO-NAGOYA-KYOTO-OSAKA

7 ngày 4 đêm 5

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/03/2018

Giá từ: 48.880.000đ Ngày khác

[HOA ANH ĐÀO] NHẬT BẢN: TOKYO-NAGOYA-KYOTO-TOKYO

6 ngày 5 đêm 11

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/03/2018

Giá từ: 49.880.000đ Ngày khác

[HOA ANH ĐÀO] TOKYO-NAGOYA-KYOTO-OSAKA

5 ngày 4 đêm 10

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/04/2018

Giá từ: 47.880.000đ Ngày khác

[TẾT MẬU TUẤT] - HOA KỲ BỜ ĐÔNG M2 - NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

7 ngày 4 đêm 3864

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 17/02/2018

Giá từ: 63.880.000đ Ngày khác

[HOA ANH ĐÀO] HÀN QUỐC : SEOUL - JEJU - NAMI - EVERLAND

6 ngày 4 đêm 130

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/04/2018

Giá từ: 23.980.000đ Ngày khác

[HOA ANH ĐÀO] TOKYO-NAGOYA-KYOTO-OSAKA

7 ngày 4 đêm 7

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/04/2018

Giá từ: 49.880.000đ Ngày khác

ÚC: MELBOURNE - SYDNEY ** Bay thẳng cùng Vietnam airlines**

7 ngày 5 đêm 2876

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/04/2018

Giá từ: 57.880.000đ Ngày khác

DUBAI - ABU DHABI (EMIRATES AIRLINES)

5 ngày 3 đêm 182

Số chỗ còn nhận: 3

Ngày khởi hành: 10/04/2018

Giá từ: 25.880.000đ Ngày khác

CHÂU ÂU: ĐÔNG - TÂY ÂU: THỤY SỸ - LIECHTENSTEIN - ĐỨC - ÁO - CZECH - SLOVAKIA - HUNGARY

10 ngày 7 đêm 3788

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/04/2018

Giá từ: 68.980.000đ Ngày khác

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURGE - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN "LỄ HỘI HOA TULIP - KS4*" "TOUR LỄ 30/04 - 01/05"

10 ngày 7 đêm 1450

Số chỗ còn nhận: 7

Ngày khởi hành: 25/04/2018

Giá từ: 60.980.000đ Ngày khác

[TẾT MẬU TUẤT] - HOA KỲ HAWAII M2 - HAWAII -HONOLULU

6 ngày 5 đêm 2370

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 17/02/2018

Giá từ: 68.880.000đ Ngày khác

TOUR MỚI: AI CẬP - CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - LUXOR (sông NILE huyền thoại)

10 ngày 7 đêm 925

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 26/04/2018

Giá từ: 56.880.000đ Ngày khác