(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 18362

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 4.180.000đ Ngày khác

WTA005 - CHÂU ÂU: THỤY SĨ

8 ngày 6 đêm 2003

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/12/2018

Giá từ: 56.880.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC: GANGWON - TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT - SEOUL - LOTTE WORLD - INCHEON

6 ngày 4 đêm 868

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/12/2018

Giá từ: 20.980.000đ Ngày khác

GIẢM 2TRIỆU KHI ĐĂNG KÝ TOUR: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 6863

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/11/2018

Giá từ: 26.880.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC: GANGWON - TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT - SEOUL - LOTTE WORLD

5 ngày 3 đêm 692

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 22.980.000đ Ngày khác

BHUTAN : PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER’S NEST

5 ngày 4 đêm 10694

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 49.880.000đ Ngày khác

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 2799

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/12/2018

Giá từ: 11.980.000đ Ngày khác

BRUNEI - KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 7238

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/12/2018

Giá từ: 18.880.000đ Ngày khác

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 2192

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/11/2018

Giá từ: 12.480.000đ Ngày khác