(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Ký sự bên dòng Mississipppi - 1

Hành trình trở lại con sông huyền thoại chứa đầy những bí ẩn và là nơi hội tụ của rất nhiều nền văn hóa đặc sắc, con sông của văn hóa , của một quá khứ bi hùng và cũng là một thắng cảnh tuyệt đẹp của thế giới. Hành trình do công ty TST TOURIST tổ chức