Lịch khởi hành
Tour Free & Easy
Tự thiết kế tour
VÉ MÁY BAY
VÉ TÀU
THUÊ XE

DANH SÁCH CÁC TOUR Hoa Kỳ

Điểm đến Giá (VND) Số ngày Ngày đi Ngày về Chuyến bay đi Giờ bay Giờ đến Số chỗ còn nhận
HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO 78.880.000 11 30/03/2017 09/04/2017 BR392 12:45 21:10 9
HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO 91.880.000 13 30/03/2017 11/04/2017 BR392 12:45 21:10 9
HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C 56.880.000 7 30/03/2017 05/04/2017 BR392 12:50 21:10 9
HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C 56.880.000 7 03/04/2017 09/04/2017 BR392 12:50 21:10 9
HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO 91.880.000 13 05/04/2017 17/04/2017 BR392 12:45 21:10 0
HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO 78.880.000 11 05/04/2017 15/04/2017 BR392 12:45 21:10 9
HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C 56.880.000 7 05/04/2017 11/04/2017 BR392 12:50 21:10 9
HOA KỲ : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES 52.880.000 7 06/04/2017 12/04/2017 BR392 12:45 16:20 9
HOA KỲ : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - SAN JOSE - SAN FRANCISCO 69.880.000 9 06/04/2017 14/04/2017 BR392 12:50 14:50 9
HOA KỲ : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON 54.880.000 7 08/04/2017 14/04/2017 BR392 12:50 14:50 9
HOA KỲ : ** HONOLULU - MAUI - LAS VEGAS - LOS ANGELES 124.880.000 9 16/04/2017 24/04/2017 KE,CI 08:00 10:10 9
HOA KỲ : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - SAN JOSE - SAN FRANCISCO 72.880.000 9 16/04/2017 24/04/2017 BR392 12:45 13:50 0
HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO 78.880.000 11 25/04/2017 05/05/2017 BR392 12:45 21:10 9
HOA KỲ : HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C-LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO 91.880.000 13 25/04/2017 07/05/2017 BR392 12:50 21:10 9
HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C 56.880.000 7 25/04/2017 01/05/2017 BR392 12:50 21:10 9
HOA KỲ : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES 54.880.000 8 27/04/2017 04/05/2017 BR392 12:45 16:20 9
HOA KỲ : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES 52.880.000 7 04/05/2017 10/05/2017 BR392 12:45 16:20 9
HOA KỲ : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON 54.880.000 7 12/05/2017 18/05/2017 BR392 12:50 14:50 9
HOA KỲ : ** HONOLULU - MAUI -LAS VEGAS - LOS ANGELES 124.880.000 9 16/05/2017 24/05/2017 KE,CI 08:00 10:00 9
HOA KỲ : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES 52.880.000 7 18/05/2017 24/05/2017 BR392 12:45 16:20 9
1 2
Tour thứ: 1 -> 20 Trên tổng số 26 Tour Trang hiện tại: 1 Số Tour/Trang:
Top