Englishen

Đại hội Đại biểu Hội Doanh nghiệp Quận 3, Tp.HCM nhiệm kỳ II (2017 - 2022)

Thứ năm, 14/12/2017, 15:15 GMT+7

*Ông Lại Minh Duy - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, kiêm Tổng Giám đốc TST tourist được Đại hội bầu vào chức danh Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3.

Ngày 12/12/2017, tại Hội trường Quận Ủy Quận 3, Tp.HCM đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Doanh nghiệp Quận 3, Tp.HCM nhiệm kỳ II (2017 - 2022). Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Quận 3 và các Hội Doanh nghiệp các Quận, huyện của thành phố.

Đại hội đã báo cáo tóm tắt sự phát triển của Hội Doanh nghiệp Quận 3 trong nhiệm kỳ I, với tổng số hội viên từ 45 thành viên ban đầu đã phát triển lên 158 thành viên. Với những hoạt động tích cực và hiệu quả, Hội Doanh nghiệp Quận 3 không ngừng lớn mạnh, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung trên địa bàn Quận 3 cũng như sự phát triển của thành phố. Với nhiệm vụ mới trong việc phát triển, Đại hội đã tiến hành bầu cử và ra mắt 21 thành viên tham gia BCH Hội Doanh nghiệp Quận 3, nhiệm kỳ II (2017 - 2022).

Tại Đại hội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND Quận 3 cũng đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp Quận 3 nhiệm kỳ I, vì những đóng góp tích cực.

Ông Lại Minh Duy - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty du lịch TST tourist. Ảnh: TST tourist.

Đại hội Đại biểu Hội Doanh nghiệp Quận 3, Tp.HCM nhiệm kỳ II (2017 - 2022)

 

Bài và ảnh: TST tourist