Englishen
Tìm tour
Tìm tour
Trong nước
Tìm tour
Tìm tour
Nước ngoài
Du lịch
Du lịch
Trải nghiệm
Đặt tour
Đặt tour
Khách đoàn
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Booking
Tra điểm
Tra điểm
khách hàng

Tag: Pattaya

BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 06/12/2019
Số chỗ còn nhận: 9
6,980,000đ
BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 20/12/2019
Số chỗ còn nhận: 9
6,980,000đ
BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 10/01/2020
Số chỗ còn nhận: 9
6,980,000đ
THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - MUANG BORAN (Mùng 2 - Mùng 6)

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - MUANG BORAN (Mùng 2 - Mùng 6)

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 26/01/2020
Số chỗ còn nhận: 9
12,880,000đ
THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - 1 NGÀY TỰ DO ( Mùng 3 - Mùng 7 Tết)

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - 1 NGÀY TỰ DO ( Mùng 3 - Mùng 7 Tết)

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 27/01/2020
Số chỗ còn nhận: 9
12,880,000đ
THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA ( Mùng 4 - Mùng 8) - KS 4* suốt tuyến

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA ( Mùng 4 - Mùng 8) - KS 4* suốt tuyến

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 28/01/2020
Số chỗ còn nhận: 9
14,680,000đ
BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 07/02/2020
Số chỗ còn nhận: 9
6,980,000đ
BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 14/02/2020
Số chỗ còn nhận: 9
6,980,000đ
BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

BANGKOK - PATTAYA - BẢO TÀNG TRANH 3D - 1 NGÀY TỰ DO - BUFFET BAIYOKE SKY

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 21/02/2020
Số chỗ còn nhận: 9
6,980,000đ