Englishen
Tìm tour
Tìm tour
Trong nước
Tìm tour
Tìm tour
Nước ngoài
Du lịch
Du lịch
Trải nghiệm
Đặt tour
Đặt tour
Khách đoàn
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Booking
Tra điểm
Tra điểm
khách hàng

Tag: Milan

THỤY SĨ - Ý: ZURICH - TITLIS - LUCERNE - INTERLAKEN - MILAN

THỤY SĨ - Ý: ZURICH - TITLIS - LUCERNE - INTERLAKEN - MILAN

Thời gian: 7 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 21/07/2024
Số chỗ còn nhận: 0
83,980,000đ
86,980,000đ
THỤY SĨ - Ý: ZURICH - JUNGFRAU - LUCERNE - INTERLAKEN - GENEVA - TURIN - GENOA - MILAN

THỤY SĨ - Ý: ZURICH - JUNGFRAU - LUCERNE - INTERLAKEN - GENEVA - TURIN - GENOA - MILAN

Thời gian: 9 Ngày - 6 Đêm
Ngày khởi hành: 29/07/2024
Số chỗ còn nhận: 0
99,980,000đ
KHÁM PHÁ TÂY ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

KHÁM PHÁ TÂY ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

Thời gian: 12 Ngày - 10 Đêm
Ngày khởi hành: 11/08/2024
Số chỗ còn nhận: 0
139,980,000đ
THỤY SĨ - Ý: ZURICH - TITLIS - LUCERNE - INTERLAKEN - MILAN

THỤY SĨ - Ý: ZURICH - TITLIS - LUCERNE - INTERLAKEN - MILAN

Thời gian: 7 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 11/08/2024
Số chỗ còn nhận: 0
73,980,000đ
86,980,000đ
THỤY SĨ - Ý: ZURICH - JUNGFRAU - LUCERNE - INTERLAKEN - GENEVA - TURIN - GENOA - MILAN

THỤY SĨ - Ý: ZURICH - JUNGFRAU - LUCERNE - INTERLAKEN - GENEVA - TURIN - GENOA - MILAN

Thời gian: 9 Ngày - 6 Đêm
Ngày khởi hành: 19/08/2024
Số chỗ còn nhận: 0
99,980,000đ
VI VU HÈ LIÊN TUYẾN: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

VI VU HÈ LIÊN TUYẾN: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

Thời gian: 12 Ngày - 9 Đêm
Ngày khởi hành: 25/08/2024
Số chỗ còn nhận: 8
148,980,000đ
Ý - SLOVENIA - CROATIA - HUNGARY

Ý - SLOVENIA - CROATIA - HUNGARY

Thời gian: 10 Ngày - 7 Đêm
Ngày khởi hành: 26/08/2024
Số chỗ còn nhận: 8
118,980,000đ
Ý: MILAN - VENICE - BOLOGNA - SAN MARINO - PISA - FLORENCE - ROME

Ý: MILAN - VENICE - BOLOGNA - SAN MARINO - PISA - FLORENCE - ROME

Thời gian: 9 Ngày - 6 Đêm
Ngày khởi hành: 26/08/2024
Số chỗ còn nhận: 8
99,880,000đ
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ ĐÔNG - TÂY ÂU: SÉC - ÁO - SLOVAKIA - HUNGARY - Ý

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ ĐÔNG - TÂY ÂU: SÉC - ÁO - SLOVAKIA - HUNGARY - Ý

Thời gian: 15 Ngày - 12 Đêm
Ngày khởi hành: 11/10/2024
Số chỗ còn nhận: 8
134,980,000đ
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ THU VÀNG TÂY ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ THU VÀNG TÂY ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

Thời gian: 10 Ngày - 7 Đêm
Ngày khởi hành: 19/10/2024
Số chỗ còn nhận: 8
115,980,000đ